VI FÖRBÄTTRAR LUFTEN FÖR MÄNNISKOR SOM ARBETAR INOM INDUSTRIN.

Allt inom processventilation, spånsugsystem och centraldammsugning. Med produkter och utsugssystem för industriell stofthantering, materialtransport och punktutsug skapar Lajac god arbetsmiljö och hög produktivitet.

Möt Lajac TEAM

Snabba leveranser

Emma Grönberg - marknadsansvarig. – För mig handlar arbetet mycket om att behålla nerven i Lajac. Läs mer om arbetet här >>

Hur kan vi hjälpa dig?

Snabba leveranser

Utsug inom timmer/trä, skolor, metall/svetsrök/rökgas, papper/massa, plast, kemikalier, läkemedel, livsmedel och jordbruk.

Produkter webshop

Snabba leveranser

Lajac har ett brett utbud av spånutsug. Spånrör, spånfilter, spånfläktar, spjäll, rostfritt, rörsystem, punktutsug, aggregat med mera.

Lajacs produktsortiment:

Högvakuum

Industridammsugare, rörsystem och industristädsystem för högt undertryck/centraldammsugning med liten luftmängd och transport av tungt och slitande material. Systemet är väl anpassat för svetsutsug och rökkutsug och för separation och återvinning av stål- och dammstoft, utsug av rök och partiklar samt allmän rengöring. Produkterna har rak anslutning och monteras med jetkoppling.