Högaktuellt med hygien inom industri

När SARS-CoV-2 tar grepp om världen, våra arbetsplatser och bland våra nära och kära är det extra viktigt att fördjupa sin förståelse kring hygienaspekter och minskad spridning. Det är varje individs ansvar, men framförallt arbetsgivarens skyldighet att, att bidra till en säker och hälsosam arbetsplats för sina anställda.

Varför ska man hålla rent i industrimiljöer?

Tillverkning och bearbetning i industriella miljöer medför oundvikligen ansamling av damm, lösa partiklar och mikroorganismer. Här gäller det att minska spridningen med effektiva metoder och system för att eliminera partikelmängderna så mycket det går. Även om just SARS-CoV-2 visat sig sprida via droppsmitta i första hand, har det också i forskning visat sig att virus och bakterier allmänt hänger kvar som partiklar i luften mycket längre än vad man tidigare trott (källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/virus-stannar-i-luften-langre-an-vi-trott). En välfungerande allmänventilation är en självklarhet, likväl som att utsuget av damm och partiklar från produktionen bör upprätthållas och optimeras.

Samtidigt är det viktigt att understryka att alla mikroorganismer som finns i arbetsmiljön inte är skadliga för hälsan. Men de mikroorganismer som är smittämnen kan orsaka sjukdom hos människor, oavsett om de finns i arbetsmiljön eller i samhället i övrigt. Hur skadligt ett smittämne i en bakterie eller virus är avgörs av många faktorer, t ex hur det smittar, förmåga att orsaka infektion samt hur det klarar att överleva i och utanför människokroppen. En del mikroorganismer har god förmåga att överleva i torra miljöer och kan smitta när man andas in damm. (Källa: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/huvudsakliga-risker/)

Eftersom vi vet väldigt lite om nya virus och smittämnen som dyker upp omkring oss, är det generellt viktigt att vidta de åtgärder kring hygien och arbetsmiljö som är möjligt. Ansvaret ligger i att aktivt försöka förebygga, bromsa och förhindra ovälkomna smittor och infektioner bland oss som individer. På våra arbetsplatser har vi rätt att känna oss trygga och säkra.

När ska man städa industrilokaler?

Så regelbundet som möjligt rekommenderar vi att underhålla och rengöra golv, maskiner och andra ytor. Vid industriell centraldammsugning bör man ha ett effektfullt stationärt utsugssystem, med industridammsugare, väldimensionerat rörsystem samt tillräckligt många slangupprullare och städuttag med tillhörande städutrustning. När man har flera utsugspunkter med lättanvända slangupprullare strategiskt utplacerade i lokalen ligger städningen alltid nära till hands, och användarna möter inga fysiska hinder för att ta initiativet till regelbunden städning.

fd-anho-hygienepng

Hur håller man rent i industrimiljöer?

Med rätt val av industridammsugare i kombination med välfungerande allmänventilation kan man hålla god rumsmiljö även inom den tillverkande och bearbetande industrin. Lajacs svenskproducerade plug ’n play centraldammsugare är lättanvända, högeffektiva och prisvärda i sin klass. Tillhörande rörsystem, slangupprullare och städutrustning är en förutsättning för en fulländad utsugsinstallation. Med komplett högvakuumsystem från Lajac har man en energibesparande lösning som innebär bättre arbetsmiljö för dem som arbetar i industrin.

Vilka industridamssugare som ska installeras avgörs av flera faktorer, såsom luftflöde, volymflödeshastigheter och antal användare samt maskiner i drift samtidigt. Lajac hjälper till med dimensionering baserat på antal och typ av maskiner som ska anslutas till centraldammsugaren, vilka som används tillsammans samt utformningen av verkstaden eller fabriken. Utifrån detta skräddarsyr vi den optimala utsugslösningen för varje enskild industrilokal.

 

PRODUKTER SOM ÄR AVSEDDA FÖR CENTRALUTSUG INOM TILLVERKANDE OCH BEARBETANDE INDUSTRIER: