Produkter och system

för stofthantering och högvakuum

Branscher där Lajacs produkter används

Lajac har mångårig erfarenhet av stofthantering och industriell centraldammsugning och kan erbjuda högkvalitativa produkter anpassade för en rad olika applikationsområden. Vid risker för dammexplosioner levereras alltid produkter som uppfyller kraven enligt ATEX-direktivet. Våra kunder finns inom grossistledet där utsugssystem används främst av entreprenörer inom en rad olika branscher.

Produkter och lösningar från Lajac finns i miljöer där man värdesätter ren och säker arbetsmiljö. När det gäller att avskilja stoft, ångor och annat material inom tillverkningsindustrin är det viktigt att produkterna är specifikt anpassade för den bransch de ska användas i. Stoftutsug och centraldammsugning är vi specialister på inom bland annat följande områden: timmer/trä, livsmedelsbearbetning, papper/massa, plast, kemikalier, svetsning, läkemedel, skolor (träbearbetning och rökutsugning/rökarmar).