Energioptimering

i processventilation

Energioptimering i processventilation

Högre elpriser kräver åtgärder för processventilationen.
Lajac kan erbjuda produkter och kunskap som kan spara energi för ert utsug.

Optimering av rörsystem

Att suga ut luft från en maskin som inte är i drift leder till innebär att utsugsfläkten drar mer energi. Det innebär även i många fall att den luft man suger ut skall ersättas med uteluft som under de kalla månaderna på året måste värmas upp vilket också kräver mycket energi.

      

Kontrollera även att rörsystemet och slangar inte har onödigt läckage.

 

Har ni fläkt och används den på rätt sätt

Fläktar har olika verkningsgrader, dvs hur många % av elmotorns effekt som blir till utsugskapacitet i form av luftflöde och tryck.

 

Generella verkningsgrader för olika fläktmodeller:

Fläkt för materialtransport <0,5kg/m³ partikelstorlek 20x40x90mm: 50-65%
Fläkt för utsug av damm/spån <0,1kg/m³ partikelstorlek 20x20x40mm: 60-75%
Fläkt för utsug av ren luft, efter en stoftavskiljare: 70-85%

  

(Partikelstorlekarna anges endast som allmän vägledning och gäller för trästoft/träspån)

Med en frekvensomriktare ACH kan man energioptimera fläktens varvtal för minimal effektförbrukning, kan på ett smidigt sätt kopplas mot en tryckgivare DPT i systemet så att fläkten automatiskt justerar varvtalet när man öppnar och stänger spjäll.

 

Materialtransport

Att transportera material med fläkt kan i vissa fall kräva mycket energi, ett alternativ kan vara en kedjetransportör som i många fall kan minska energiförbrukningen med 90%.