Produkter för utsug

inom Livsmedel- och jordbruksindustrin

Livsmedel- och jordbruksindustri


Inom jordbruks- och livsmedelsindustrin används våra produkter i första hand för att, ur hygienisk synpunkt, dagligen städa lokaler samt göra rent i produktionsmaskiner. Bagerier är ett exempel på verksamhet där damm är oundvikligt i produktionen.

Här är det viktigt att begränsa dammspridningen genom städning av transportbanor, processrör, kabelstegar, ugnar med mera. I bageriindustrin används dessutom våra produkter i system för mjölåterföring från vissa delar av produktionen.

agriculturepng