Produkter och System

för punktutsug och centraldammsugning

Metallindustri


För att säkerställa driften av produktionen och minimera säkerhetsrisken, som hälsofarlig oljedimma i luften och spån på golvet och i maskiner utgör, är det viktigt att avlägsna detta.

Vi levererar lösningar med stoftavskiljare och punktutsug, för separation och återvinning av stål- och dammstoft, transport av material, rökgasutsug, svetsutsug, utsug av damm och rök samt allmän rengöring.

Länk: Farlig svetsrök - Rätt metod för utsug
Länk: Produkter och system för svetsutsug

Klicka HÄR för att förstora skissen nedan

 

svetsutsug-pricipskiss-zoompng

 

PRODUKTER SOM ÄR AVSEDDA FÖR SVETSUTSUG: