Produkter för utsug

inom alla typer av industriella processer

Övrig industri

Plastindustri

Vi levererar medel- och högvakuumsystem, med stoftavskiljare och punktutsug, för separation och återvinning av restprodukter inom plast- och glasfiberindustrin, även innefattande hälsofarliga ämnen som kan frigöras vid tillverkningen. De damm- och fiberpartiklar som frigörs när kompositmaterial hanteras i plastindustritillverkningen, är väldigt små och omärkbara. Då dessa partiklar utgör en stor hälsorisk om de tränger in i lungorna eller genom huden, är det viktigt att hitta effektiva och säkra metoder för omhändertagande av detta material, helst sanering direkt av verktygen. Lajac är en ledande leverantör på området, och har en omfattande erfarenhet av att utforma och installera säkra och effektiva system för industrier som bearbetar kompositmaterial.

Textilindustri

Textildamm i tillverkningen kan ge upphov till riskfyllda sjukdomar, eftersom textilfibrer kan fastna i andningsorgan. Många textilier är dessutom kemiskt behandlade, så det hälsovådliga textildammet medför ytterligare besvär, bland annat retningar i ögon och näsa samt rethosta. Då dessa allergiska hälsoproblem beror på luftens kvalité är det av största vikt att avskilja textildamm och textilfiberpartiklar från dessa miljöer, främst inom textilindustrin men även i slöjdsalar och liknande miljöer.

Livsmedels- och jordbruksindustri

Inom jordbruks- och livsmedelsindustrin används våra produkter i första hand för att, ur hygienisk synpunkt, dagligen städa lokaler samt göra rent i produktionsmaskiner. Bagerier är ett exempel på verksamhet där damm är oundvikligt i produktionen. Här är det viktigt att begränsa dammspridningen genom städning av transportbanor, processrör, kabelstegar, ugnar med mera. I bageriindustrin används dessutom våra produkter i system för mjölåterföring från vissa delar av produktionen. Läs om vår senaste leverans av ATEX-produkter till återuppbyggnaden av det nedbrunna brödbageriet i Älvsbyn 2020: Leverans till Polarbröds nya bageri>>

Länk: Artikel - Det ohälsosamma dammet
Länk: Artikel - Industridammsugare - hur väljer man rätt?

Länk: Produkter och system för industriellt utsug

ritning_trajpg

 

PRODUKTER SOM ÄR AVSEDDA FÖR UTSUG INOM TILLVERKANDE OCH BEARBETANDE INDUSTRIER: