Utsug och filtrering

inom pappers- och massaindustri

Pappersindustri


I Sverige är 25-30 procent av industrin på något sätt relaterad till skogen. Vi avverkar cirka 85 miljoner m³ skog per år. Således uppstår en rad restprodukter, i form av stoftpartiklar, damm och stansavfall, som är viktiga att separera eller återvinna. Våra produkter används inom pappers- och pappersmassaindustrin för rengöring och återvinning av spån, flis och materialspill kring transportörer, siktar och barkmaskiner i renseri.

Produkterna är även lämpliga i system för effektivare städning av pappers- och torkmaskiner samt i bestrykningslinjer. Applikationsområden inom pappersindustrin kan vara tryckerier & bokbinderier (rems- och dammhantering), förpackningsindustri (kantskärning, stansavfall och damm), konvertering (kantskärning, stansavfall och damm) och makulering (stoft och damm). Inom pappersmassaindustrin kan det även finnas restprodukter i form aska, slam, organiskt avfall och plast.

Länk: Det ohälsosamma dammet
Länk: Produkter och system för pappersindustrin


Klicka HÄR för att förstora skissen nedan

paperextraction-drawing-pngpng

PRODUKTER SOM ÄR AVSEDDA FÖR PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN: