Produkter för utsug

inom textilindustrin

Textilindustri


Textildamm i tillverkningen kan ge upphov till riskfyllda sjukdomar, eftersom textilfibrer kan fastna i andningsorgan. Många textilier är dessutom kemiskt behandlade, så det hälsovådliga textildammet medför ytterligare besvär, bland annat retningar i ögon och näsa samt rethosta.

Då dessa allergiska hälsoproblem beror på luftens kvalité är det av största vikt att avskilja textildamm och textilfiberpartiklar från dessa miljöer, främst inom textilindustrin men även i slöjdsalar och liknande miljöer.

textilpng