Möt Lajac TEAM

"Personalen är verksamhetens kärna" - VD, Almir Karahodzic

Emma Grönberg - Marknadsansvarig

Emma Grönberg är marknadsansvarig på Lajac och har varit på företaget sedan 2009. Först arbetade hon mest med försäljning men i takt med att företaget vuxit har hon lagt mer och mer av sin tid på marknadsfrågor.

Emma arbetar med hemsidorna för Lajac-gruppens interna bolag, där samma plattform och verktyg används för alla sajterna. I övrigt ingår kampanjer, informationsuppdatering, översättningar, nyhetsbrev och sociala medier i hennes uppdrag. Överlag riktar sig företaget mer mot den digitala världen nu än tidigare.
- Det är fokus på papperskataloger i branschen fortfarande, säger Emma, men Lajac arbetar för att tillhandahålla samma - om inte bättre - underlag online. Allt om oss, våra produkter, och tekniska underlag ska finnas på hemsidan. Det kräver ganska mycket arbete för vi har inte alltid materialet digitalt från början. I kombination med det så fokuserar vi på innehållsmarknadsföring (content marketing), där målet är att tillgodose våra kunder med kunskap och nyttig information om hur Lajac kan förebygga eller lösa deras problem.


Lajac har inte möjlighet till direktförsäljning på samma sätt som i många andra branscher, eftersom kunderna handlar mer projektbaserat. Men en av fördelarna med att verka på en nischad marknad är att de som arbetar i branschen oftast känner till företaget.
– Många av våra kunder är återförsäljare, ventilationsfirmor och plåtslagerier och de levererar vi till i täta intervaller. Men vissa kanske vi inte får mer än enstaka förfrågningar från och då vill vi naturligtvis att de känner till oss när behovet uppstår. Vår ambition är att nå ut med vår kunskap, och det är svårare att förmedla än att jobba med extrapriser. Lajacs närvaro i sociala medier är större idag jämfört med tidigare, vilket är väldigt spännande. Även om en stor del av vår kundkrets kanske inte har företagskonton på
LinkedIn, Facebook eller Instagram så finns det ju många yrkesverksamma privatpersoner representerade i dessa kanaler.


Till Lajac kom Emma efter att ha varit föräldraledig, och blev anställd efter ett lyckat arbetsmarknadsprojekt som innebar vidareutbildning inom sälj och marknad samt praktik. Först arbetade hon mest med försäljning, men alltmer har hennes fokus landat på marknadsföring, webb, tekniska underlag och information.
– För mig handlar mitt arbete mycket om att behålla nerven i Lajac. Vi ska vara nära kunderna, ha säkra leveranser, tight kommunikation och snabb service. Det är lätt att tappa de bitarna när man växer, men det är en spännande utmaning som alla på Lajac bidrar till att bibehålla. Marknadsföringsmässigt jobbar vi hårt på i första hand den svenska marknaden, eftersom vi har kontor ute i Europa som lokalt hanterar det i respektive land. Däremot är vi på huvudkontoret övriga bolag behjälpliga med material, bilder och andra nödvändiga underlag.

Emma trivs väldigt bra i sin roll, hon säger att det framförallt beror på att hennes arbete är varierat och utmanande, men också på den goda relationen med kollegorna.
– Vi har bra fokus och en fin relation till varandra, och vi har även fungerande kommunikation mellan avdelningarna. Det är väldigt spännande att jobba i ett företag som växer, och där det finns möjligheter att påverka och utvecklas i takt med företaget.