Kampanjpriser

utvalda produkter

Hur får man bort damm på arbetsplatser och i industrilokaler?

Är du installatör, reparatör eller kvalitetsansvarig inom processventilation? Välj rätt industridammsugare, slangupprullare och städsystem för industriella arbetsplatser, verkstadsgolv eller maskiner. Läs artikeln om effektiva utsugsmetoder vid centraldammsugning inom tillverkningsindustrin.

Hög luftkvalitet men samtidigt effektiv produktion med låga kostnader är för många aktörer i tillverkningsindustrin en svår kombination. Optimerade industridammsugare och centraldammsugningssystem med lätthanterliga slangupprullare för att på rätt sätt eliminera damm, rökgas eller oljedimma skulle många gånger behöva prioriteras högre.

Riskerna med dammiga arbetslokaler och smutsiga maskiner
Att arbeta i dammfyllda miljöer kan medföra stora hälsorisker. Arbetsmiljöverket varnar om förekomsten av damm (slipdamm, trädamm och mjöldamm), rök (rökgas, svetsrök och förbränningsrök) och dimma (skärvätska och oljedimma) som kan leda till lungsjukdomar, astma, cancer och hjärtsjukdomar.

Hur farliga partiklarna är beror bland annat på:

  • Storleken – Små partiklar, till exempel avgaspartiklar, kan nå djupare ner i lungorna.
  • Ämnen som ingår – Giftiga eller allergiframkallande ämnen medför särskilda risker.
  • Nedbrytbarheten – Vissa partiklar kan brytas ner av kroppen, andra inte. Partiklar som kroppen inte kan bryta ner och föra bort kan orsaka till flera olika lungsjukdomar.

Läs hela artikeln på av.se: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/damm-rok-och-dimma/

Problematiken med klumpiga dammsugarlösningar
Flera orsaker motiverar att se över centraldammsugningssystemet på industrin och överväga mer moderna slangupprullare och sugenheter, som är specifikt framtagna för ändamålet industristädning och processventilation.

Med omständlig utrustning är det mycket i tillverkningen och vid bearbetningsmaskiner som kan gå fel. Otillgängligt och undanskymd placering av dammsugarutrustning och städslangar minskar benägenheten till kontinuerlig städning. Anställda tenderar att resonera att ”man gör det sen”, ofta beroende på tidsbrist och svåråtkomlighet.

Om arbetsmiljön blir eftersatt påverkar det, utöver tidigare nämnda hälsorisker, trivsel och stämning på arbetsplatsen. Ett scenario med slangar på golvet och smutsig utrustning utgör också en betydande säkerhetsrisk, då påföljderna kan bli fallskador, driftproblem och icke tillförlitliga maskinfunktioner.

illustration_centraldammsugningjpg

Lajac har lösningen, svensktillverkade produkter
Från egen tillverkning Made in Sweden levererar vi högkvalitativa utsugsprodukter för processventilation - enkla att manövrera, tystgående och väl optimerade för multianvändning. Länk till produktsida

Vår ergonomiska slangupprullare HOSR kan monteras på väggen, i taket eller på förlängningsarm och finns även med längre slang och i ATEX-godkänt utförande. Slangupprullaren är extremt smidig att hantera och försedd med självupprullande fjäder samt ventil med mikrobrytare som startar systemet vid aktiv städning och stoppar när slangrullen inte används.

Lajac har en produktlinje av sugenheter för olika kapacitet och upp till åtta användare i drift samtidigt. Slangupprullare HOSR kan installeras i obegränsat antal i systemet. Industridammsugare OM/Optimuum är anpassad för 1-3 användare i drift samtidigt, en väldesignad och robust maskin utvecklad med fokus på funktion och pålitlighet. OM är har en energisnål sidokanalfläkt med lång livslängd och är det självklara valet vid kontinuerlig drift och enkel filterrengöring samt tömning av filterpåsen. Industridammsugare OM finns även som mobil sugenhet.

Till detta rekommenderas Lajacs förzinkade rördelar för högvakuumutsug, där vi lagerhåller allt som ingår i ett komplett rörsystem för centraldammsugning och höga undertryck; rör, rörböjar, rörkopplingar, dammsugarslangar, pneumatiska skjutspjäll, klaffventiler samt industristädsystem med bänkstäd och golvstäd.