Dimensionering

och tekniska branschlösningar

Teknisk rådgivning


Lajac har långvarig och bred kompetens inom det tekniska området när det gäller utsug och filtrering av damm, flis och andra typer av stoftbemängd luft. Vi har flera tekniska säljare som arbetar med rådgivning och dimensionering enligt kundens specifika behov. Våra produkter och systemlösningar appliceras inom många olika branschområden; klicka för att besöka produktsidorna i respektive kategori: 

Stoftutsug/medelvakuum

Rörsystem - tunnplåt galvaniserat/rostfritt samt 2 och 3 mm svartplåt
Spjäll - skjutspjäll, vridspjäll, brandspjäll, backspjäll
Filter - spånfilter, slang- och patronfilter, ATEX
Fläktar - spånfläktar för materialtrasport/ren luft
Rotorslussar - slussar/cellamatare 
Cykloner/föravskiljare
Punktutsug - utsugsarmar, utsugsbord
Spånslang - polyuretanslang, metallslang, CNC-slang
Montage/installationstillbehör

Centraldammsugning/högvakuum

Rörsystem högvakuum - sendzimirförzinkat samt heavy duty/varmgalvaniserat
Städsystem industri - städrör, golvstäd, bänkstäd
Industridammsugare - sugenheter, filter och föravskiljare
Sugaggregat/högtrycksfläktar
Rotorslussar
Slangrullar
- ATEX/lång slang
Dammsugarslang - antistatisk, EVA
Montage/installationstillbehör

ritning_trajpg

Lajac rekommenderar dig att ta ställning till följande vid val av centraldammsugarsystem till industriella verkstäder och arbetsplatser.

  1. Hur många användare i bruk samtidigt?

    Det är viktigt att välja rätt kapacitet på sugenheten i förhållande till planerat antal samtida användare. Detta för att få rätt sugeffekt vid varje arbetsstation. Installera smart - ju längre slang och rördragning, desto större tryckfall i systemet. Lokalens planering avgör hur kraftig centraldammsugare som behövs och hur rörsystemet ska dimensioneras. För att få rätt råd från oss behöver vi en layout där uttag eller slangupprullarnas placering markerats.

  2. Vilket material ska hanteras?

    Val av sugenhet och rörsystem är avhängigt materialmängd, vikt och materialtyp. Vi tar hänsyn om det finns kemiska egenskaper att beakta. Ofta rekommenderas avskiljning i flera steg, med föravskiljare/cyklon. Se över om installationen avser ATEX-miljö (direktiv inom hantering av explosivt material). Fråga oss om våra ATEX-klassificerade produkter, vi har tekniskt specialiserad personal i dessa frågor.

  3. Komplettera befintlig utrustning med slangupprullare?

    Är det något av den befintliga städutrustningen som ska användas behöver vi veta dimension och typ av produkt för att på bästa sätt kombinera det. Slangupprullare är ett användarvänligt och smart arbetsverktyg på verkstadsgolvet eller vid arbetsbänken. Förutom att slangen är självupprullande med fjäderretur, stänger också spjällventilen av dammsugarenheten när slangen rullas in och slangupprullaren inte användes. Dessutom är säkerhetsaspekten viktig, då slangar liggandes på golvet kan orsaka både olyckor och onödigt slitage på utrustning. Slangupprullare kan installeras i valfritt antal i systemet, för att optimera rätt arbetsmiljö för användarna. Välj sedan ett passande städkit för golv- eller bänkstäd och kom åt att städa i alla skrymslen och vrår.
Ring gärna vår tekniska support för rådgivning och frågor:

Marcus Bengtsson                                   

Marcus Bengtsson: 070-7728205                                   Mikko Harjuntausta: 070-7728805