Produkter

Stofthantering

Stoftavskiljare, spånfläktar och rörsystem väl lämpade för utsug med lägre undertryck och lättare material såsom träspån, flisor, damm och andra partiklar. Finns i flera olika material, godstjocklekar och anslutningar. Produkterna monteras med spännband, fläns eller svetsas samman. Lajac lagerför spännbandskant som standard, men tillverkar övrigt efter önskemål.

Högvakuum

Industridammsugare, rörsystem och industristädsystem för högt undertryck/centraldammsugning med liten luftmängd och transport av tungt och slitande material. Systemet är väl anpassat för svetsutsug och rökkutsug och för separation och återvinning av stål- och dammstoft, utsug av rök och partiklar samt allmän rengöring. Produkterna har rak anslutning och monteras med jetkoppling.