SDCC-L - Patronfilter

Stoftavskiljare SDCC-L är ett tryckluftrensat patronfilter för filtrering av stoft och fint damm. Avskiljaren är avsedd att användas för undertryck d.v.s. att fläkten placeras efter avskiljaren. Genom att avskiljaren består av flera olika delar som är ihopskarvade med fläns kan avskiljarens inspektionsluckor och utlopp vridas 360 grader för att få delarna i önskat läge. Användningsområde...

Stoftavskiljare SDCC-L är ett tryckluftrensat patronfilter för filtrering av stoft och fint damm. Avskiljaren är avsedd att användas för undertryck d.v.s. att fläkten placeras efter avskiljaren. Genom att avskiljaren består av flera olika delar som är ihopskarvade med fläns kan avskiljarens inspektionsluckor och utlopp vridas 360 grader för att få delarna i önskat läge. Användningsområde: • Svetsrök • Fint torrt damm • Städning C-sug Avskiljaren ska anslutas med ren och torr tryckluft 5-7 bar. Avskiljaren är konstruerad för maximal gastemperatur på +60° C. Avskiljaren är inte lämplig för filtrering av volymiöst stoft från t.ex. trä, papper och textil. Avskiljaren är avsedd att användas för undertryck d.v.s. att fläkten placeras efter avskiljaren. Genom att avskiljaren består av flera olika delar som är ihopskarvade med fläns kan avskiljarens inspektionsluckor och utlopp vridas 360 grader för att få delarna i önskat läge. Avskiljaren är avsedd att placeras inomhus eller utomhus under tak.

Filterrensning
Den förorenade luften filtreras genom att dammet fastnar på filterpatronens utsida och rensning av filtermediet sker med tryckluftsstötar. Rensningen av filterpatronerna sker via separat styrcentral alternativt via rensautomatik typ MT (extra utrustning). För effektivast rensning bör man även rensa patronerna när fläkten är avstängd s.k. efterrensning.

Stoftkärl
Uppsamling av avskiljt stoft sker i stoftkärlet som är försett med en plastsäck. Man bör regelbundet kontrollera stoftmängden i stoftkärlet och vid behov byta plastsäck för att undvika driftstörningar. Nivågivare kan monteras i avskiljaren för att automatiskt larma vid hög nivå i stoftkärlet (extra utrustning).

Läs mer »
Art. nr Beskrivning Filteryta m² Lager* Pris** Antal
SDCC-7,5-L Tryckluftsrensat patronfilter 7.5 Begär offert
SDCC-11-L Tryckluftsrensat patronfilter 10.5 Begär offert
SDCC-25-L Tryckluftsrensat patronfilter 25 Begär offert
SDCC-40-L Tryckluftsrensat patronfilter 40 Begär offert

* Fylld cirkel = lagerstandard

** Alla priser är exklusive moms

Lösningar från Lajac

Kompletta rörsystem

Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!

Referens 1

Fläkt- och filtersystem

Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.

Referens 1