SDFH-L - Slangfilter

Stoftavskiljare SDFH är ett tryckluftrensat slangfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning av spån och fint damm, etc. och används ofta i mindre verkstäder. Fläkten har en kapacitet på upp till ca 1500 m³/h luft med en bibehållen tryckuppsättning och är lämplig för punktutsug och enklare dammsugning. Rensning av filt...
Stoftavskiljare SDFH är ett tryckluftrensat slangfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning av spån och fint damm, etc. och används ofta i mindre verkstäder. Fläkten har en kapacitet på upp till ca 1500 m³/h luft med en bibehållen tryckuppsättning och är lämplig för punktutsug och enklare dammsugning. Rensning av filtret sker med hjälp av tryckluftstötar. Genom att avskiljaren består av flera olika delar som är ihopskarvade med fläns kan avskiljarens inspektionsluckor och utlopp vridas 360 grader för att få delarna i önskat läge. Användningsområde: Träspån/damm och allmänt torrt stoft. Avskiljaren ska anslutas med ren och torr tryckluft 5-7 bar och är konstruerad för maximal gastemperatur på +60° C. Avsedd att placeras inomhus eller utomhus under tak. Vid projektering bör följande serviceutrymme beaktas: minst 800 mm fritt framför avskiljaren samt 500 mm ovanför avskiljaren.

Filterrensning
Den förorenade luften filtreras genom att dammet fastnar på filterslangens utsida och rensning av filterslangar sker med tryckluftstötar. Rensningen av filterslangar sker via separat styrcentral alternativt via rensautomatik typ MT (extra utrustning). För effektivast rensning bör man även rensa filterslangarna när fläkten är avstängd s.k. efterrensning.

Stoftkärl
Uppsamling av avskiljt spån sker i stoftkärlet som är försett med en plastsäck. Man bör regelbundet kontrollera stoftmängden i stoftkärlet och vid behov byta plastsäck för att undvika driftstörningar.
Läs mer »
Art. nr Beskrivning Motor kW Max. undertryck kPa Lager* Pris** Antal
SDFH-L Stoftavskiljare 3 4 Begär offert

* Fylld cirkel = lagerstandard

** Alla priser är exklusive moms

Lösningar från Lajac

Kompletta rörsystem

Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!

Referens 1

Fläkt- och filtersystem

Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.

Referens 1