APRL/N8 - Fläkt för ren luft

Centrifugal mellan- och högtrycksfläkt. Högeffektivt omvänt skovelhjul (specialprofil). Direktkoppling med hjälp av en elastisk fog. Maximal stabilitet och ljudet mycket lågt.

LUFTFLÖDE - V = 9.000÷180.000 m3/h
TRYCK - PT = 2000÷11,000 Pa

Användning : för att suga ren och dammig luft. Dessa typer av högtrycksfläktar kännetecknas av en ...

Centrifugal mellan- och högtrycksfläkt. Högeffektivt omvänt skovelhjul (specialprofil). Direktkoppling med hjälp av en elastisk fog. Maximal stabilitet och ljudet mycket lågt.

LUFTFLÖDE - V = 9.000÷180.000 m3/h
TRYCK - PT = 2000÷11,000 Pa

Användning : för att suga ren och dammig luft. Dessa typer av högtrycksfläktar kännetecknas av en hög effekt med besparing av el då de har ett speciellt fläkthjul med omvända blad (negativa) monterade. Dessa typer av fläktar är särskilt lämpliga för pneumatiska transporter, i cementfabriker, i luftmatning till kupolerna i gjuterier, i bruken, i "pasta"-fabriker, i kemisk, metallurgisk och järnindustri där medel- och högtryck krävs. Denna serie med direkt styrning med hjälp av en semi-elastisk fog har realiserats i syfte att uppnå maximal hållbarhet och ljudet mycket lågt. Kopplingen mellan fläkt och motor med skarven eliminerar den axiella och radiella tryckkraften på motorstöden, vilket på detta sätt säkerställer en lång livslängd för motorn.

ErP: dessa fläktar omfattas av direktiv 2009/125/EG. Denna lag gäller inte i följande fall:
- Drift i potentiellt explosiv atmosfär (ATEX)
- Drift med höga temperaturer (fläktar designade med kylfläkt)
- Drift med temperaturer under -40°C
- Arbete i giftiga, frätande eller nötande miljöer ( användning av material som AISI 304, AISI 316, manganstål).

Dessa serier är centrifugalbakåtböjda fläktar och därför förväntas Ntarget = 61 (Reg. UE N.327/2011). ErP-beräkningar tar hänsyn till verkningsgrad IE2-motorer som överensstämmer med IEC 60034-30.Observera att i fallet med specifikt förhållande >1,11 tillämpas direktiv 2009/125/CE, men dessa fläktar är inte föremål för de begränsningar av energieffektivitet som det ålägger och därför inte heller för verifiering av dessa parametrar.

Allmänna anmärkningar: Fläkten är inte vridbar. Användning av frekvensomriktare var uppmärksam på eventuell överhettning av motorn på grund av lägre varvtal/Hz än vad motorleverantören rekommenderar.

Gula områdesanteckningar: VARNING: eventuell överbelastning av motorn och/eller eventuell mekanisk gräns för pumphjulet, kontakta vid behov teknisk avdelning.

Ljudnivå: Ljudtryck i fritt fält 1 m från fläkten.

Läs mer »

Lösningar från Lajac

Kompletta rörsystem

Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!

Referens 1

Fläkt- och filtersystem

Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.

Referens 1