TG - Fläkt för materialtransport

Centrifugal mellan- och högtrycksfläkt. Impeller med öppna blad. Direktkopplad motor.

LUFTFLÖDE - V = 1.080÷15.000 m³/h
TRYCK - PT = 3000-14000 Pa
MAX LUFTTEMPERATUR - 80° C

Användning: för aspiration av mycket dammig luft som innehåller olika typer av material. Användningsnivån för denna serie av fläktar är extremt hög i...

Centrifugal mellan- och högtrycksfläkt. Impeller med öppna blad. Direktkopplad motor.

LUFTFLÖDE - V = 1.080÷15.000 m³/h
TRYCK - PT = 3000-14000 Pa
MAX LUFTTEMPERATUR - 80° C

Användning: för aspiration av mycket dammig luft som innehåller olika typer av material. Användningsnivån för denna serie av fläktar är extremt hög inom följande industrier:
Sågverk/snickerier : för transport av sågspån och flis;
Garverier : för transport av läderklipp och spån;
Bokbinderier : för transport av pappersspår;
Textilindustri : för transport av garnavfall och långa fibrer;
Industrier för bearbetning av plast : för transport av granulat och nylonskär; för laddning av fasta brännbara ämnen i pannor etc.

ErP: dessa fläktar omfattas av direktiv 2009/125/EG. Denna lag gäller inte i följande fall:
- Drift i potentiellt explosiv atmosfär (ATEX)
- Drift med höga temperaturer (fläktar designade med kylfläkt)
- Drift med temperaturer under -40°C
- Arbete i giftiga, frätande eller nötande miljöer ( användning av material som AISI 304, AISI 316, manganstål).
Dessa serier är centrifugala framåtböjda fläktar och förväntas därför Ntarget = 42 (Reg. UE N.327/2011).
ErP-beräkningar tar hänsyn till verkningsgrad IE2-motorer som överensstämmer med IEC 60034-30.
Observera att dessa fläktar är designade för att transportera material. Av denna anledning tillämpas direktiv 2009/125/CE, men de är inte föremål för de begränsningar av energieffektivitet som det ålägger och därför inte heller för verifieringen av dessa parametrar.

OBS: Dessa fläktar kan också användas som pappersförstörare med hög tillförlitlighet, genom att applicera en speciell adapter på fläkthjulet utan att påverka luftegenskaperna. Vår tekniska avdelning står alltid till ditt förfogande vid frågor.

Allmänna anmärkningar: Fläkten är vridbar. Vid användning av frekvensomriktare, var uppmärksam på eventuell överhettning av motorn på grund av lägre varvtal/Hz än vad motorleverantören rekommenderar.

Gula områdesanteckningar: VARNING: eventuell överbelastning av motorn och/eller eventuell mekanisk gräns för pumphjulet, kontakta vid behov teknisk avdelning.

Ljudnivå: Ljudtryck i fritt fält 1 m från fläkten.

Läs mer »

Lösningar från Lajac

Kompletta rörsystem

Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!

Referens 1

Fläkt- och filtersystem

Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.

Referens 1