Utsugsbord

Utsugsbord - utsug direkt vid källan -finns i många olika industrier och verkstadsmiljöer. Genom att fånga upp damm/rök så nära källan som möjligt åtgår mindre luftmängd än konventionella utsugssystem, vilket innebär minskad värmeförlust och jämnare luftbalans.

Lösningar från Lajac

Kompletta rörsystem

Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!

Referens 1

Fläkt- och filtersystem

Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.

Referens 1